Eenmalig
€ 199,00

BHV Basis

Een BHV basis Cursus volgen?

Voor ieder bedrijf in Nederland is het verplicht om 1 of meerdere medewerkers met een geldig BHV Certificaat te hebben. Heeft een medewerker nog nooit een BHV basiscursus gevolgd, dan kan hij of zij zich inschrijven voor de BHV basiscursus. De BHV basiscursus is 1 dag.

 • 7,5 uur praktijksessie
Kies een locatie en datum

Voor wie is een BHV basis cursus?

De BHV Basiscursus is voor medewerkers die nog nooit een BHV cursus heeft gevolgd of van wie het BHV certificaat is verlopen. Na het volgen van de BHV basis cursus ontvangen zij het BHV certificaat en zijn de medewerkers volwaardige BHV’ers.

Wat leer je bij een BHV basiscursus

 • De taken van een BHV’er
 • Algemene hulpverleningsregels
 • Melden van een incident
 • Omgaan met brandblussers
 • Soorten branden
 • Wat wel en niet te doen bij brand
 • Reanimeren en gebruik AED
 • Eerste hulp verlenen
 • Handelingen zoals stabiele zijligging, rautek, heimlich etc.
 • Ontruimen

Programma

Het cursusprogramma voor de BHV basis cursus duurt 1 dag. De BHV Cursus is inclusief BHV certificaat en naslagwerk.

Dagdeel 1 (9.00 uur – 12.00 uur)

 • Levensreddende handelingen
 • reanimeren AED
 • benaderen van slachtoffer(s);
 • beoordelen van bewustzijn;
 • mond-op-mond beademing;
 • reanimeren met AED;
 • behandeling van diverse letsels.

Dagdeel 2 (13.00 uur – 16.30 uur)

 • de taken van de BHV’er;
 • melden van incidenten (intern en extern);
 • de rol van de professionele hulpverleners;
 • wanneer wel en wanneer niet blussen;
 • de gevaren en de blustechieken (elektriciteit en gevaarlijke stoffen);
 • de werking en bediening van blusmiddelen en blustoestellen;
 • ontruimingsprocedures.

Het kan voorkomen dat het cursusprogramma in omgekeerde volgorde wordt aangeboden.

Cursusagenda

Op dit moment zijn er geen BHV cursussen ingepland