De Friesland

Vergoedingen per 1 januari 2018
058-2913131   www.defriesland.nl

Basisverzekering

Heb je alleen een basisverzekering? Helaas, dan wordt de EHBO-cursus niet vergoed. Dat is hopelijk geen reden om de EHBO-cursus niet te volgen. Een EHBO-cursus kan van onschatbare waarde zijn en levens redden.

Polisvoorwaarden

Hoe je de vergoeding moet regelen, verschilt per verzekeraar. Bij de Eerste Hulp Groep gaan we er van uit dat onze toelichting juist en volledig is, maar de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering blijven leidend.

Naam verzekering Maximale vergoeding
Standaard 100% Tot € 100,00 per jaar
Extra 100% Tot € 125,00 per jaar
Optimaal 100% Tot € 150,00 per jaar

 

Deze cursussen komen in aanmerking voor vergoeding

Eerste Hulp aan Kinderen
Diploma Eerste Hulp

 

Declaratie:

Om te kunnen declareren dient u naast de factuur een diploma te overhandigen aan de zorgverzekeraar.

De Eerste Hulp Groep sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die het gevolg is van op de site verstrekte informatie.